Personal Accident Protect

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW w Colonnade chroni pracowników w czasie pracy, jak również członków ubezpieczonej grupy podczas podejmowanych aktywności, przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie działa również w życiu prywatnym. Posiadanie takiej formy ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na lepszą rekonwalescencję pokrzywdzonej w wypadku osobie.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Grupowe ubezpieczenie NNW w Colonnade chroni pracowników w czasie pracy, jak również członków ubezpieczonej grupy podczas podejmowanych aktywności, przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie działa również w życiu prywatnym. Posiadanie takiej formy ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na lepszą rekonwalescencję pokrzywdzonej w wypadku osobie.