D&O GUARD

Ubezpieczenie władz spółki - D&O

Decyzje podejmowane przez członków Zarządu i Rad Nadzorczych w tych podmiotach mają wpływ na przedsiębiorstwa jak i życie prywatne członków, ponieważ odpowiadają oni całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe. Taka sytuacja może powodować niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Aby zapewnić członkom Zarządu i Rad Nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych. Taką ochronę zapewnia polisa  D&O GUARD w Colonnade.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Decyzje podejmowane przez członków Zarządu i Rad Nadzorczych w tych podmiotach mają wpływ na przedsiębiorstwa jak i życie prywatne członków, ponieważ odpowiadają oni całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe. Taka sytuacja może powodować niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Aby zapewnić członkom Zarządu i Rad Nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych. Taką ochronę zapewnia polisa  D&O GUARD w Colonnade.