POSI Protect

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych chroni spółkę (emitenta) przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich, związanych z prospektem, memorandum lub innym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego jest przeprowadzana publiczna oferta papierów wartościowych. Tego typu roszczenia mogą bazować na nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacjach zamieszczonych w prospekcie emisyjnym. Duża złożoność procesu przygotowania projektu oferty publicznej i zaangażowanie w proces wielu osób powoduje, zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się roszczeń.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych chroni spółkę (emitenta) przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich, związanych z prospektem, memorandum lub innym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego jest przeprowadzana publiczna oferta papierów wartościowych. Tego typu roszczenia mogą bazować na nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacjach zamieszczonych w prospekcie emisyjnym. Duża złożoność procesu przygotowania projektu oferty publicznej i zaangażowanie w proces wielu osób powoduje, zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się roszczeń.