Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do "Danych Osobowych" (tj. informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej), które zostały uzyskane za pośrednictwem:
  • witryny internetowej dostępnej pod adresem www.colonnade.pl ("Witryna Internetowa");
  • udostępnionych przez Oddział aplikacji komputerowych przeznaczonych do użycia na lub za pomocą komputerów i przenośnych urządzeń ("Aplikacje");
  • mediów społecznościowych, w tym Youtube, Linked In; oraz
  • innych zawartości, urządzeń oraz aplikacji dostępnych za pomocą mediów społecznościowych ("Zawartość Mediów Społecznościowych" Oddział);

  - łącznie (w tym Witryna Internetowa, Aplikacje oraz Zawartość Mediów Społecznościowych) zwane dalej jako "Usługi Elektroniczne".

 2. Państwa Dane Osobowe przetwarzane są przez Colonnade Insurance S.A. zarejestrowaną w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038445, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa (dalej jako: "Oddział"), który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe, które powierzacie Państwo Oddziałowi przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umów o świadczenie Usług Elektronicznych;
  • w celu dopasowania Usług Elektronicznych do Państwa potrzeb poprzez prezentowanie odpowiednich informacji oraz reklam;
  • w celu identyfikacji Państwa w razie przesyłania wiadomości innym osobom za pośrednictwem Usług Elektronicznych;
  • w celu przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów;
  • w celu ułatwienia wymiany treści za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, skarg oraz wniosków o dostęp do danych i ich poprawienie, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 4. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Oddziału informacji handlowych drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne) Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o Oddziale, ofercie handlowej i promocjach Oddziału oraz oferowanych przez wybranych partnerów Oddziału. Zgoda w tym zakresie może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres info@colonnade.pl lub pod numer telefonu +48 22 528 51 00.
 5. Oddział może uzyskiwać dostęp do niektórych Państwa Danych Osobowych w sytuacji gdy używają Państwo Aplikacji lub Zawartości Mediów Społecznościowych, w tym Państwa loginu do mediów społecznościowych, zdjęcia profilowego, oraz innych Danych Osobowych, które Państwo dostarczają Oddziałowi. Jeżeli zdecydują się Państwo na połączenie konta w mediach społecznościowych prowadzonego przez innego usługodawcę z Państwa kontem (kontami) w ramach którejkolwiek z Usług Elektronicznych, Oddział będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych pochodzących z takiego konta w mediach społecznościowych, w tym może mieć dostęp do Danych Osobowych będących częścią Państwa konta profilowego w mediach społecznościowych lub profili Państwa przyjaciół.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad prywatności, informacji bądź innych praktyk stosowanych przez osoby trzecie, w tym jakiekolwiek osoby trzecie obsługujące stronę internetową lub świadczące usługę, do której link znajduje się w ramach Usług Elektronicznych. Oddział nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Zamieszczenie w ramach Usług Elektronicznych linku nie jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla strony internetowej lub usługi, której link dotyczy ani przez Oddział, ani przez podmioty z grupy Oddziału.
 7. Proszę zwrócić uwagę, że Oddział nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie danych oraz polityki i praktyki dotyczące ujawnienia danych (w tym praktyki bezpieczeństwa danych) stosowanych przez inne organizacje, takie jak Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych bądź producentów urządzeń elektronicznych, w tym Danych Osobowych, które udostępnili Państwo innej organizacji za pośrednictwem lub w związku z Usługami Elektronicznymi.
 8. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i Danych Osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, jak również z zasadami ochrony prywatności i Danych Osobowych partnerów Oddział, prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów i partnerów.
 9. Oddział może udostępniać wybrane Dane Osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim dotyczące Państwa informacje nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Państwa zgody.
 10. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Oddziałem. W przypadku usunięcia Danych Osobowych warunkujących korzystanie z Usług Elektronicznych, utracą Państwo możliwość korzystania z nich.
 11. Jeżeli umieszczają Państwo w ramach Usług Elektronicznych jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możecie Państwo to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. W razie przekazania Oddziałowi Danych Osobowych dotyczących innych osób, zobowiązani są Państwo w szczególności: (a) poinformować daną osobę o treści niniejszej Polityki Prywatności oraz (b) uzyskać prawem przewidzianą zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie oraz przekazywanie Danych Osobowych dotyczących innej osoby zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 12. Oddział stosuje odpowiednie środki techniczne, fizyczne, prawne oraz organizacyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych.  Należy jednakże podkreślić, iż żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Podjęte przez Oddział działania mogą więc okazać się niewystarczające, jeżeli nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. W razie uznania przez Państwa, iż interakcja z Oddziałem nie jest już bezpieczna (na przykład w razie obawy, że bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest zagrożone), należy niezwłocznie poinformować Oddział o tym fakcie.  
 13. Oddział podejmie odpowiednie kroki celem uzyskania pewności, że Dane Osobowe przetwarzane przez Oddział nie zostaną wykorzystane w niezamierzony sposób oraz że Dane Osobowe są odpowiednie oraz kompletne w zakresie niezbędnym do realizowania zadań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Oddział będzie przechowywał Dane Osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w Polityce Prywatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa.
 14. Usługi Elektroniczne nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, dlatego też takie osoby są proszone o nieprzekazywanie Danych Osobowych za pomocą Usług Elektronicznych.
 15. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa Danych Osobowych przez Oddział należy skontaktować się drogą mailową na adres: info@colonnade.pl lub listownie na adres: Colonnade, Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Cookies oraz inne technologie

 1. Oddział informuje, że podczas korzystania z Usług Elektronicznych zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania Usług Elektronicznych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym w Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowaną w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług Elektronicznych. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
  • utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo na każdej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości Usług Elektronicznych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić treść w ramach Usług Elektronicznych, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
  • dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Usług Elektronicznych do Państwa zainteresowań;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Usług Elektronicznych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Usług Elektronicznych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny Internetowej/Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 6. W ramach Usług Elektronicznych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług Elektronicznych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Usług Elektronicznych;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Oddział informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Usług Elektronicznych.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej.
 10. Większość stron internetowych oraz urządzenia elektroniczne w sposób automatyczny gromadzą określone informacje takie jak adres IP (tj. adres Państwa komputera w Internecie), rozdzielczość ekranu, rodzaj systemu operacyjnego (np. Windows lub Mac) oraz jego wersja, producent urządzenia elektronicznego oraz model, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także czas oraz rodzaj odwiedzanych stron, nazwa oraz rodzaj Usług Elektronicznych (takich jak Aplikacje), z których Państwo korzystają. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych, do zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz w celu zapewnia prawidłowego funkcjonowania Usług Elektronicznych.
 11. Kiedy Państwo pobierają i korzystają z Aplikacji, Oddział oraz jego usługodawcy mogą śledzić i gromadzić dane związane z użyciem Aplikacji, takie jak data oraz czas przez który uzyskali Państwo dostęp do serwerów Oddziału za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Państwa urządzeniach elektronicznych, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji na podstawie numeru Państwa urządzenia.
 12. Oddział oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Usług Elektronicznych, nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Oddziałowi na adres poczty elektronicznej: info@colonnade.pl.
 13. Polityka Prywatności (w tym w zakresie rozdziału "Cookies oraz inne technologie") poddawana jest okresowym aktualizacjom. Oddział zastrzega sobie prawo do dokonywania jej zmian w dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych. Wszystkie aktualizacje zostaną przez nas umieszczone na naszej stronie internetowej.