Ubezpieczenia NNW

Zapewniają wypłatę świadczeń w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak śmierć, inwalidztwo, złamania kości, oparzenia ciała.

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Ubezpieczenie powypadkowego leczenia szpitalnego