Moja Bezpieczna Rodzina

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Moja Bezpieczna Rodzina zapewni Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone z ubezpieczenia pieniądze możesz przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także na wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.

Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma dodatkowe finansowe wsparcie.

Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance i obowiązuje dla zdarzeń powstałych na terenie RP. 

Program Moja Bezpieczna Rodzina jest dedykowany wyłącznie dla wybranej grupy klientów. 

Skontaktuj się

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Moja Bezpieczna Rodzina zapewni Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone z ubezpieczenia pieniądze możesz przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także na wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.

Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma dodatkowe finansowe wsparcie.

Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance i obowiązuje dla zdarzeń powstałych na terenie RP. 

Program Moja Bezpieczna Rodzina jest dedykowany wyłącznie dla wybranej grupy klientów.