Rodzina w Colonnade

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Rodzina w Colonnade zapewni Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone z polisy pieniądze możesz przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także na wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.

Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma dodatkowe finansowe wsparcie.

Skontaktuj się

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Rodzina w Colonnade zapewni Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Wypłacone z polisy pieniądze możesz przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także na wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku.

Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma dodatkowe finansowe wsparcie.