Group Travel Protect

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych chroni ubezpieczone osoby przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi wypadków, chorób, kradzieży mienia oraz szeregu innych niespodziewanych zdarzeń mogących mieć miejsce za granicą. Posiadanie takiego ubezpieczenia zabezpiecza przed koniecznością poniesienia potencjalnie bardzo wysokich kosztów.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych chroni ubezpieczone osoby przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi wypadków, chorób, kradzieży mienia oraz szeregu innych niespodziewanych zdarzeń mogących mieć miejsce za granicą. Posiadanie takiego ubezpieczenia zabezpiecza przed koniecznością poniesienia potencjalnie bardzo wysokich kosztów.