School Protect

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych chroni uczniów i pracowników Placówek Oświatowych przed konsekwencjami finansowymi szeregu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń. Ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna 24 godziny na dobę na całym świecie. Posiadanie ubezpieczenia jest widocznym przejawem dbałości o uczniów i rodziców poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego ubezpieczenia.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych chroni uczniów i pracowników Placówek Oświatowych przed konsekwencjami finansowymi szeregu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń. Ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna 24 godziny na dobę na całym świecie. Posiadanie ubezpieczenia jest widocznym przejawem dbałości o uczniów i rodziców poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego ubezpieczenia.