Liability Protect

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy Liability Protect, chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić samodzielnie kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe. Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i są one dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy Liability Protect, chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić samodzielnie kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe. Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i są one dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.