PI Protect

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej - PI

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje szkody wyrządzone innym podmiotom, pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem wniesienia roszczenia w okresie.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje szkody wyrządzone innym podmiotom, pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem wniesienia roszczenia w okresie.