Property Protect

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie All risk chroni przedsiębiorcę przed szkodami związanymi z utratą czy zniszczeniem mienia. Pokrywa wszystkie koszty spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, może być też rozszerzone o utratę zysku będącą efektem szkody w mieniu.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie All risk chroni przedsiębiorcę przed szkodami związanymi z utratą czy zniszczeniem mienia. Pokrywa wszystkie koszty spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, może być też rozszerzone o utratę zysku będącą efektem szkody w mieniu.