Logistics Protect

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Polisa ubezpieczeniowa OCS pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku czy też zleceniodawcy w zakresie określonym w umowie.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Polisa ubezpieczeniowa OCS pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku czy też zleceniodawcy w zakresie określonym w umowie.