Ubezpieczenia turystyczne

Wszystkich ubezpieczonych oraz zainteresowanych zakupem ubezpieczeń TRAVEL PROTECT pragniemy poinformować, że zdarzenia spowodowane epidemią lub pandemią, zgodnie z postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jednocześnie prosimy o zachowanie środków ostrożności zalecanych przez MSZ, GIS i WHO.