Environmental Protect

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Ubezpieczenia środowiskowe Colonnade zapewniają kompleksową ochronę przedsiębiorstwa, związaną z ryzykiem wyrządzenia szkód w środowisku.

Obejmują one pełną rekompensatę strat wyrządzonych osobom trzecim, dają gwarancję pokrycia kosztów działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody, jak również pokrycie kosztów wymuszonych przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenia środowiskowe Colonnade zapewniają kompleksową ochronę przedsiębiorstwa, związaną z ryzykiem wyrządzenia szkód w środowisku.

Obejmują one pełną rekompensatę strat wyrządzonych osobom trzecim, dają gwarancję pokrycia kosztów działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody, jak również pokrycie kosztów wymuszonych przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.