Terrorism Protect

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu przeznaczone jest dla firm i instytucji, które ze względu na potencjalne zagrożenie aktem terroryzmu bądź sabotażu są zainteresowane ochroną do pełnych sum ubezpieczenia lub bardzo wysokich limitów, nieoferowanych przez lokalną konkurencję w ramach ubezpieczeń majątkowych. Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy, który został dotknięty atakiem terrorystycznym, szybkie odtworzenie swojego majątku – budynków, maszyn czy urządzeń.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu przeznaczone jest dla firm i instytucji, które ze względu na potencjalne zagrożenie aktem terroryzmu bądź sabotażu są zainteresowane ochroną do pełnych sum ubezpieczenia lub bardzo wysokich limitów, nieoferowanych przez lokalną konkurencję w ramach ubezpieczeń majątkowych. Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy, który został dotknięty atakiem terrorystycznym, szybkie odtworzenie swojego majątku – budynków, maszyn czy urządzeń.