FI PI Protect

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oferowane przez Colonnade to ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.

Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oferowane przez Colonnade to ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.

Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.