Zgłoś szkodę

Powrót

Programy Partnerskie dla Klientów Oney

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Do wypełnionego formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:
1) kopię certyfikatu/polisy ubezpieczenia,
2) kopię pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem,
3) zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji,
4) zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich dokładną diagnozę,
5) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty opisujące okoliczności wypadku oraz wynik badania na zawartość alkoholu we krwi Osoby ubezpieczonej (jeżeli są dostępne),
6) w przypadku rozbieżności nazwisk Zgłaszającego i Osoby poszkodowanej prosimy o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż Zgłaszający wniosek jest prawnym opiekunem Osoby Poszkodowanej.

W przypadku śmierci poniżej wskazane dokumenty dotyczące roszczenia z tytułu śmierci w wyniku NW należy przesłać w oryginałach lub jako kopie potwierdzone notarialnie:
1) akt zgonu,
2) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona),
4) dokumenty prawne stwierdzające tożsamość Beneficjentów (dyspozycję mianowania Beneficjentów, jeśli wcześniej nie była odesłana),
5) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta/Beneficjentów,
Odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Ubezpieczonego).

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - szkody@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Obsługi Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Kontakt do Działu Obsługi Szkód
+48 22 276 26 01
Infolinia czynna:
pon.–pt. 9.00 – 17.00