Zgłoś szkodę

Powrót

Grupowe Podróży

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Do niniejszego wniosku należy dołączyć:
1) kopię/skan pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji),
2) raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi Osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone).

Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,
2) raport prokuratury,
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona),
4) oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta,
5) odpis Aktu Małżeństwa lub odpis Aktu Urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej),
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta,
7) oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie.

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) oryginałów rachunków za poniesione koszty
2) kopie biletów lotniczych/rezerwacji internetowej oryginalnego planu podróży
3) zaświadczenie od przewoźnika potwierdzającej zaistniałe zdarzenie
4) inne dokumenty potwierdzające niemożność odbycia podróży.

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
2) zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie następującej dokumentacji:
1) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone),
2) dokumenty potwierdzające własność utraconego mienia (rachunki, gwarancje itp.)

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
1) oryginały rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty
2) protokół zgłoszenia od przewoźnika
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Do niniejszego wniosku należy załączyć:
1) kopię pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
2) raport policji (jeśli dotyczy)
3) kopię polisy/certyfikatu ubezpieczenia
4) potwierdzenie dokonania płatności za przedmiotową podróż ww. Kartą Kredytową (dla Posiadaczy Kart).

Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
2) raport prokuratury
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
4) oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta
5) odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej)
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta
7) oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie.

Do niniejszego wniosku prosimy załączyć następującą dokumentację:
1) oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
2) zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
1) kopię biletu na podróż, w trakcie której doszło do opóźnienia (dokument musi zawierać całkowitą cenę biletu),
2) potwierdzenie dokonania opłaty za ww. bilet przy użyciu Karty o podanym we wniosku numerze,
3) potwierdzenie opóźnienia otrzymane od linii lotniczych,
4) poświadczenie pokrewieństwa w przypadku, gdy szkoda dotyczy członków rodziny (kopia aktu małżeństwa, aktu urodzenia).

Do niniejszego wniosku prosimy załączyć następującą dokumentację:
1) oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
2) zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - travelowe@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Obsługi Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
W razie pytań służymy pomocą
+48 22 528 51 00
Infolinia czynna:
pon. – czw. 9.00 – 17.30;
pt. 9.00 – 16.45
Kontakt do Centrum Assistance
+48 22 483 39 70
Infolinia czynna całą dobę