Zgłoś szkodę

Powrót

Programy Partnerskie dla Klientów Oney

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:
1) kopii pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem,
2) zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji,
3) kopii certyfikatu/polisy ubezpieczenia,
4) raport Policji (jeśli dotyczy).

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci Osoby Ubezpieczonej prosimy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,
2) akt zgonu,
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona),
4) raport Policji,
5) dyspozycję mianowania Beneficjentów (jeśli wcześniej nie została odesłana),
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta/Beneficjentów,
7) odpis Aktu Małżeństwa lub odpis Aktu Urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej)

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie:
1) kopii wyniku badania diagnostycznego,
2) kopii wyniku badania histopatologicznego,
3) kopii historii choroby związanej z zachorowaniem na raka,
4) kopii certyfikatu/polisy ubezpieczenia,
5) Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego (dotyczy operacji narządów związanej z usunięciem raka)

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - szkody@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Kontakt do Działu Obsługi Szkód
+48 22 276 26 01
Infolinia czynna:
pon.-pt. 9.00 - 17.00