Zgłoś szkodę

Powrót

Indywidualne Turystyczne

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Do wypełnionego formularza należy załączyć:
1) kopię pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji,
2) raport policji (jeśli dotyczy),
3) kopię polisy/certyfikatu ubezpieczenia,
4) potwierdzenie dokonania płatności za przedmiotową podróż ww. Kartą Kredytową (dla Posiadaczy Kart).

Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,
2) raport prokuratury,
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona),
4) oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta,
5) odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej),
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta,
7) oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie.

Do wypełnionego formularza prosimy o załączenie nastepującej dokumentacji:
1) oryginałów rachunków za poniesione koszty koszty leczenia,
2) zaświadczenie lekarskie zawierajace diagnozę medyczną,
3) raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone).

Do wypełnionego formularza prosimy o załączenie nastepującej dokumentacji:
1) biletu na ubezpieczoną podróż,
2) potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z podróży do organizatora wyjazdu/przewoźnika,
3) informację o wysokości przyznanego przez organizatora/ przewoźnika zwrotu z tytułu rezygnacji,
4) dokumentację potwierdzającą powód rezygnacji z wyjazdu (dokumentacja medyczna, raport z policji).

Do wypełnionego formularza prosimy o załączenie nastepującej dokumentacji:
1) oryginałów rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty,
2) protokół zgłoszenia od przewoźnika, raport z Policji (jeśli dotyczy).

travelowe@colonnade.pl

Jeśli Twoje roszczenie dotyczy:
1) zwrotu kosztów leczenia
2) opóźnienia lotu/bagażu
3) odwołania lotu
4) utraty mienia
skontaktuj się z Centrum Assistance.

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - travelowe@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Kontakt do Działu Obsługi Szkód
+48 22 528 51 00
Infolinia czynna:
pon. – czw. 9.00 – 17.30;
pt. 9.00 – 16.45
Kontakt do Centrum Assistance
+48 22 211 98 72
Infolinia czynna całą dobę