Zgłoś szkodę

Powrót

Grupowe Podróży

Krok 1

Pobierz i wypełnij formularz

Do wypełnionego formularza należy załączyć:
1) kopię pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji,
2) raport policji (jeśli dotyczy),
3) kopię polisy/certyfikatu ubezpieczenia,
4) potwierdzenie dokonania płatności za przedmiotową podróż ww. Kartą Kredytową (dla Posiadaczy Kart).

Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć:
1) dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,
2) raport prokuratury,
3) wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona),
4) oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta,
5) odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub małżonek Osoby Ubezpieczonej),
6) potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta,
7) oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
1) kopię biletu na podróż, w trakcie której doszło do opóźnienia (dokument musi zawierać całkowitą cenę biletu),
2) potwierdzenie dokonania opłaty za ww. bilet przy użyciu Karty o podanym we wniosku numerze,
3) potwierdzenie opóźnienia otrzymane od linii lotniczych,
4) poświadczenie pokrewieństwa w przypadku, gdy szkoda dotyczy członków rodziny (kopia aktu małżeństwa, aktu urodzenia).

travelowe@colonnade.pl

Jeśli Twoje roszczenie dotyczy:
1) zwrotu kosztów leczenia
2) opóźnienia lotu/bagażu
3) odwołania lotu
4) utraty mienia
skontaktuj się z Centrum Assistance.

Krok 2

Wyślij do nas wypełniony formularz - travelowe@colonnade.pl

Prześlij go do nas mailem


lub pocztą na adres
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Kontakt do Działu Obsługi Szkód
+48 22 528 51 00
Infolinia czynna:
pon. – czw. 9.00 – 17.30;
pt. 9.00 – 16.45
Kontakt do Centrum Assistance
+48 22 211 98 72
Infolinia czynna całą dobę