UBEZPIECZENIA INSPIROWANE LUDŹMI

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2017 r. oddział Colonnade Insurance S.A. rozpoczął działalność ubezpieczeniową w Polsce. Oferujemy Państwu ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Obsługujemy jednocześnie dotychczasowych Klientów firmy AIG. Na mocy strategicznego porozumienia zapewniamy ciągłość obsługi umów ubezpieczenia AIG do czasu ich wygaśnięcia i zapewniamy wynikającą z nich ochronę ubezpieczeniową. Tym samym Colonnade, z upoważnienia AIG, zarządza bieżącymi sprawami dotyczącymi umów, takimi jak zmiany zakresu ubezpieczenia i obsługa szkód. Od tej chwili wszelka korespondencja dotycząca polis AIG będzie prowadzona przez Colonnade. Jednocześnie informujemy, że polski oddział Colonnade Insurance S.A. obsługuje światowe programy ubezpieczeniowe AIG prowadzone w Polsce

Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) jest firmą zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą w całości do Fairfax Financial Holdings Limited, utworzoną w celu strategicznej ekspansji działalności ubezpieczeniowej Fairfax na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzimy działalność za pośrednictwem oddziałów w Polsce, Czechach, Bułgarii i Rumunii, na Słowacji, Węgrzech oraz spółki zależnej na Ukrainie. Oferujemy produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym:

  • ubezpieczenia majątkowe i techniczne
  • ubezpieczenia OC, a wśród nich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu
  • ubezpieczenia mieszkaniowe, komunikacyjne, turystyczne i NNW

Fairfax Financial Holdings Limited jest spółką holdingową w branży usług finansowych. Poprzez swoje spółki zależne jest zaangażowana w ubezpieczenia majątkowe i osobowe, reasekuracje oraz zarządzanie inwestycyjne. Fairfax został założony w 1985 roku przez obecnego przewodniczącego i dyrektora generalnego V. Prema Watsę. Spółka jest prowadzona przez obecny zarząd od 1985 roku i ma swoją siedzibę w Toronto. Akcje holdingu Fairfax są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (symbol FFH oraz w USD symbol FFH.U.).