D&O FI Guard

Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych

Ubezpieczenie D&O Colonnade chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją.

Ochrona ubezpieczeniowa uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez instytucję finansową środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Zakres udzielonej ochrony obejmuje również sytuacje, gdy instytucja finansowa jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie D&O Colonnade chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją.

Ochrona ubezpieczeniowa uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez instytucję finansową środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Zakres udzielonej ochrony obejmuje również sytuacje, gdy instytucja finansowa jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.