(R)ewolucja warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Szanowni Państwo,

 

jako Colonnade, czerpiąc z ponad 25 lat doświadczenia naszego zespołu na rynku polskim, staramy się na bieżąco analizować i ulepszać naszą ofertę ubezpieczeniową, kierując się przede wszystkim realnymi potrzebami naszych Klientów oraz najnowszymi trendami rynkowymi. Mamy dzisiaj przyjemność podzielić się z Państwem garścią informacji dotyczących nowych ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, które weszły w życie w dniu 1 września bieżącego roku.

Priorytetem Colonnade jest transparentne i kompleksowe podejście do ryzyka. Dlatego rozszerzyliśmy dotychczasowy katalog zakresu podstawowego ochrony ubezpieczeniowej, dodając m.in.:

  • szeroką definicję ubezpieczonej działalności,
  • odpowiedzialność za szkody będące następstwem zatruć pokarmowych,
  • odpowiedzialność z tytułu wykorzystywania ciężkiego sprzętu budowlanego, w szczególności młotów pneumatycznych, kafarów lub innych urządzeń i maszyn o podobnym działaniu,
  • rozszerzoną definicję produktu w zakresie szkód związanych z energią.

Przejrzeliśmy również katalog standardowych wyłączeń oraz klauzul dodatkowych, starając się je uprościć i uczynić bardziej przejrzystymi.

 

Rozszerzenie zakresu OWU to wynik dialogu z partnerami biznesowymi

Pracując nad ofertą, zawsze bierzemy pod uwagę Państwa opinie. Często dopiero negocjacja zakresu ubezpieczenia i praktyka szkodowa pozwalają na weryfikację zastosowanych rozwiązań. W wyniku konsultacji z partnerami biznesowymi wzmocniliśmy zakres ochrony OC organizatora imprez, rezygnując z wyłączenia roszczeń poszkodowanych artystów, członków personelu obsługi, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie. W OC za zanieczyszczenie środowiska wykreśliliśmy wyłączenie szkód w nieruchomościach osób trzecich, które w chwili uwolnienia się substancji znajdowały się w posiadaniu Ubezpieczonego.

 

Nowy wymiar OC pracodawcy

Zgodnie z ideą Colonnade — ubezpieczeń inspirowanych ludźmi — przyjrzeliśmy się wspólnemu mianownikowi naszych Klientów. Łączy ich rola pracodawcy, dlatego ich relacje z pracownikami stały się przedmiotem naszego zainteresowania w kontekście Odpowiedzialności Cywilnej. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się środowisko pracy, poszerzyliśmy dotychczasową definicję osób, które uznajemy za pracownika, dodając do już istniejącego katalogu osoby współpracujące z Ubezpieczonym także, jeśli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Doprecyzowaliśmy zakres ochrony OC pracodawcy obejmujący również następstwa w postaci szkód poniesionych przez osoby trzecie, w szczególności członków rodziny pracownika, w następstwie śmierci pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy.

 

Innowacja w odpowiedzi na rosnącą liczbę roszczeń w zakresie nieuczciwych praktyk pracodawcy

W dobie rynku pracownika jeszcze większą uwagę kierujemy na człowieka, który odpowiada zarówno za sukces spółki, jak i mierzy się z jej problemami. Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko w ubiegłym roku do sądów pierwszej instancji wpłynęło blisko 1600 spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z dyskryminacją pracowników. Nie chcemy, aby nasi Klienci pozostali bez ochrony, jeśli znajdą się w podobnej sytuacji. Dlatego wdrożyliśmy Klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu nieuczciwych praktyk pracodawcy, która jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenia w środowisku pracy.

 

Lokalna decyzyjność – światowe limity

Wysokie limity w zakresie lokalnej pojemności i decyzyjności w wysokości 35 000 000 EUR pozwalają nam na przyjęcie do portfela największych ryzyk. Rozumiemy bowiem, że zindywidualizowane podejście wymaga niecodziennych rozwiązań, również w postaci zaoferowania naszym wspólnym Klientom wysokiej pojemności ubezpieczeniowej. W razie potrzeby zaaranżowania jeszcze wyższych limitów odpowiedzialności jesteśmy otwarci na podjęcie dialogu.

Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany będą dla Państwa inspiracją do zacieśnienia współpracy z Colonnade. Zachęcamy do odwiedzenia naszej podstrony internetowej OC oraz kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Z poważaniem,

Bozena Urbaniak

Bożena Urbaniak

Dyrektor ds. Underwritingu Ubezpieczeń OC
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
www.colonnade.pl

Zobacz więcej aktualności

Elektroniczna polisa w Colonnade

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązanie stanie się dla Państwa kolejnym udogodnieniem oferowanym przez Colonnade.
Czytaj dalej

Ubezpieczenie OCPD w Colonnade

Z przyjemnością informuję, że Colonnade stawia na rozwój oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCPD).
Czytaj dalej

Odpowiedź Colonnade na nowe technologie w przemyśle maszynowym

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółami naszego produktu stworzonego z myślą o potrzebach przedsiębiorstw produkcyjnych z różnych branż, dla których maszyny są szczególnie istotnym...
Czytaj dalej