Raporty Solvency II

Rozporządzenia Solvency II, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wymagały wprowadzenia nowych przepisów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji publicznych przez firmy ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej. Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej ("SFCR"), do przygotowania którego corocznie zobligowane jest Colonnade Insurance S.A.

 


 

The Solvency II regulations, which entered into force on January 1, 2016, required companies in the European Union. The documents below are Solvency and Financial Condition Reports ("SFCR"), prepared annually by Colonnade Insurance SA.

Zobacz więcej aktualności

Zmiany w ofertach Financial Lines Colonnade

Z wielką przyjemnością przesyłam Państwu informację o nowościach, które wprowadziliśmy w ofercie działu Financial Lines.
Czytaj dalej

Nowy produkt na Platformie Colonnade

Z przyjemnością informuję, że udostępniliśmy możliwość obsługi kolejnego produktu za pośrednictwem Platformy dla Brokerów – ubezpieczenia SCHOOL PROTECT.
Czytaj dalej

Zmiany organizacyjne w Colonnade

Mam przyjemność poinformować o zmianach organizacyjnych w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych w Colonnade.
Czytaj dalej