Enviromental Protect

Nowe warunki odpowiedzialności za szkody w środowisku

Szanowni Państwo,
 

pracę i działania, z których byliśmy znani będąc pracownikami AIG kontynuujemy obecnie pod marką Colonnade. Promujemy niestandardowe rozwiązania, wdrażamy nowoczesne produkty. W szczególności nadal chcemy wyznaczać trendy w rozwoju ubezpieczeń środowiskowych. Podtrzymujemy to, co było dobre oraz wprowadzamy nowe rozwiązania.
Wraz z pojawieniem się na rynku marki Colonnade wprowadziliśmy nowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku Environmental Protect. Tworzyliśmy je kompleksowo podchodząc do ochrony ubezpieczeniowej z jednoczesnym zamiarem polepszenia ich czytelności.

OWU Environmental Protect to przede wszystkim:

  • uporządkowane i nieskomplikowane definicje,

  • przejrzyste zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia,
  • szeroki zakres ochrony.

 

Rozszerzony zakres ubezpieczenia

pokrycie kosztów z tytułu naprawy szkody w środowisku bez względu na to, czy będzie ona konsekwencją emisji, zmiany poziomu wód gruntowych, ciepła, hałasu czy innych czynników związanych z prowadzoną działalnością,Nowymi elementami ubezpieczenia są:

  • ochrona ubezpieczeniowa szkód z tytułu ataków cybernetycznych. Stawiamy dzięki temu czoła zagrożeniom XXI wieku w nowoczesnym skomputeryzowanym świecie biznesu,
  • ochrona na wypadek przerwania pracy przedsiębiorstwa. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, jeśli w związku z niespodziewaną emisją konieczne będzie przerwanie pracy przedsiębiorstwa.

Poza wymienionymi wyżej nowościami utrzymaliśmy cały dotychczasowy zakres ochrony oferowanej pod marką AIG.

 

Apetyt na ryzyko

Niezmiennym pozostaje nasze podejście do ryzyka. W odpowiedzi na każde przesłane zapytanie przygotujemy atrakcyjną ofertę niezależnie od branży, w której Klient działa, czy wielkości przedsiębiorstwa.
Jako Colonnade jesteśmy w stanie samodzielnie objąć ochroną ubezpieczeniową szkody do wysokości nawet 15 000 000 EUR w pojedynczej umowie ubezpieczenia. Lokalna decyzyjność i otrzymane autoryzacje pozwalają nam na korzystanie w pełni z tej pojemności (z tego potencjału).

 

Środowisko na Uniwersytecie Colonnade

W czasie najbliższych kilku miesięcy będziecie Państwo mogli spotkać się z nami podczas szkoleń w ramach Uniwersytetu Colonnade.  Poprowadzimy prezentacje w 9 miastach w Polsce. W panelu o ubezpieczeniach środowiskowych powiemy więcej o OWU Environmental Protect i pokażemy nowe przykłady szkód. Podczas szkoleń rozdamy nowe broszury, przydatne podczas spotkań z Klientem.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.colonnade.pl, na której znajdą Państwo informację
o ubezpieczeniach środowiskowych, OWU Environmental Protect 
i kwestionariusze do oceny ryzyka.

 

Z poważaniem,

Lukasz Jastrzebski

Łukasz Jastrzębski

Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Środowiskowych i Lotniczych
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

www.colonnade.pl

Zobacz więcej aktualności

Uniwersytet Colonnade Know How 2019 – semestr wiosenny

28 II zaczniemy (przed)wiosenną edycję spotkań. Odwiedzimy 9 miast i przeprowadzimy 35 szkoleń!
Czytaj dalej

Niebanalnie, często i bez ubezpieczenia

Millenialsi to indywidualiści – podróżując chcą być jak najbardziej niezależni i mieć maksymalnie duży wpływ. Czy jednocześnie są zapobiegliwi i pamiętają o ubezpieczeniu.
Czytaj dalej

Elektroniczna polisa w Colonnade

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązanie stanie się dla Państwa kolejnym udogodnieniem oferowanym przez Colonnade.
Czytaj dalej