CAR/EAR Protect

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie budowy i montażu chroni przedsiębiorstwa realizujące projekty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk finansowych jak i odpowiedzialności cywilnej, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Skontaktuj się Jesteś brokerem?

Ubezpieczenie budowy i montażu chroni przedsiębiorstwa realizujące projekty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk finansowych jak i odpowiedzialności cywilnej, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.